Община Средец и местния спортен клуб по борба "Странджа-2001" организират

XIV ти открит турнир по свободна борба в памет на "з.м.с. Продан Гарджев" гр. Средец.

22.9.2018 г.

10:00 техническа конференция

10:15 теглене на състезателите

11:00 начало на схватките

Право на участие:

Подготвителни групи (2008-2010 г.) момчета: 26, 32, 35, 38 кг. - без толеранс

Деца (2005-2007 г.) - 30, 32, 35, 59 и 66 кг. - толеранс 1 кг.

Момчета (2003-2004 г.) - 38, 44, 52, 57, 62, 68 и 85 кг. - толеранс 2 кг.

Кадети (2001-2002 г.) - 65 кг. - толеранс 2 кг.

Подготвителни групи (2008-2010 г.) момичета: 30, 35 кг. без толеранс

Момичета (2003-2005 г.)- 50, 58 и 62 кг. - толеранс 2 кг.

Кадетки (2001-2002 г.) - 53, 65 кг. - толеранс 2 кг.

Девойки (1998-2000 г.) 53 кг. толеранс 2 кг.

Документи за участие:

Списък на състезателите

Състезателна картотека заверена за 2018 г. и международен паспорт

Предсъстезателен медицински преглед

За подготвителни групи бележник или ученическа лична карта от учебно заведение

Домакините ще поемат изхранването на участниците.