1a80decb953db80db52c93dbf73cc293

 

Спечелени медали за България (1956-2023 г.)

Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Олимпийски игри класически 9 14 9 32 71
свободен 7 16 11 34
жени   2 3 5
Световни първенства класически 34 36 50 120 263
свободен 23 54 47 124
жени 7 5 7 19
Европейски Олимпийски игри класически     1 1 7
жени   2 4 6
Европейски първенства класически 59 64 51 174 447
свободен 73 74 79 226
жени 17 13 17 47
Европейски първенства до 23 години класически   1 4 5 16
свободен   2 1 3
жени 1 3 4 8
всичко: 230 286 288   804
Общ брой спечелени медали за България по стилове - мъже и жени
Вид п-ва стил златни сребърни бронзови всичко ОБЩО
ОИ, СП, ЕП класически 102 115 115 332 804
свободен 103 146 138 387
жени 25 25 35 85
             
             
             
Спечелени медали за юноши и девойки (1969-2023 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Световни първенства класически 28 47 38 113 229
свободен 22 40 42 104
девойки 2 5 5 12
Европейски първенства класически 20 53 52 125 319
свободен 39 78 51 168
девойки 4 4 18 26
всичко: 115 227 206   548
             
             
Спечелени медали за кадети и кадетки (1992–2023 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Младежки Олимпийски игри класически   1  1 2 2
Световни първенства класически   2 6 8 21
свободен   3 1 4
кадетки   5 4 9
Европейски първенства класически 8 9 15 32 87
свободен 2 9 19 30
кадетки 3 5 17 25
всичко: 13 34 63   110
           
Общо медали за всички възрасти и стилове         1462