1a80decb953db80db52c93dbf73cc293

 

Спечелени медали за България (1956-2019 г.)

Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Олимпийски игри класически 9 14 9 32 69
свободен 7 16 11 34
жени 0 2 1 3
Световни първенства класически 34 34 49 117 257
свободен 23 54 46 123
жени 6 5 6 17
Европейски Олимпийски игри класически 0 0 1 1 7
жени 0 2 4 6
Европейски първенства класически 56 61 48 165 415
свободен 73 70 76 219
жени 11 7 13 31
Европейски първенства до 23 години класически   1 4 5 16
свободен   2 1 3
жени 1 3 4 8
всичко: 220 271 273   764
Общ брой спечелени медали за България по стилове - мъже и жени
Вид п-ва стил златни сребърни бронзови всичко ОБЩО
ОИ, СП, ЕП класически 99 110 111 320 764
свободен 103 142 134 379
жени 18 19 28 65
             
             
             
Спечелени медали за юноши и девойки (1969-2019 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Световни първенства класически 28 47 38 113 229
свободен 22 40 42 104
девойки 2 5 5 12
Европейски първенства класически 19 53 50 122 311
свободен 39 78 48 165
девойки 4 4 16 24
всичко: 114 227 199   540
             
             
Спечелени медали за кадети и кадетки (1992–2019 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Младежки Олимпийски игри класически   1  1 2 2
Световни първенства класически   2 5 7 18
свободен   3 1 4
кадетки   4 3 7
Европейски първенства класически 7 9 14 30 80
свободен 1 8 19 28
кадетки 3 4 15 22
всичко: 10 31 58   100
           
Общо медали за всички възрасти и стилове         1404