1a80decb953db80db52c93dbf73cc293

 

Спечелени медали за България (1956-2018 г.)

Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Олимпийски игри класически 9 14 9 32 69
свободен 7 16 11 34
жени 0 2 1 3
Световни първенства класически 34 34 48 116 255
свободен 23 54 46 123
жени 6 3 6 16
Европейски Олимпийски игри класически 0 0 1 1 4
жени 0 1 2 3
Европейски първенства класически 56 60 47 163 409
свободен 73 70 76 219
жени 9 5 13 27
Европейски първенства до 23 години класически 1 2 2 11
свободен 2 0 2
жени 1 3 2 6
всичко: 218 266 264   748
Общ брой спечелени медали за България по стилове - мъже и жени
Вид п-ва стил златни сребърни бронзови всичко ОБЩО
ОИ, СП, ЕП класически 99 109 107 315 748
свободен 103 142 133 378
жени 16 15 24 55
             
             
             
Спечелени медали за юноши и девойки (1969-2018 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Световни първенства класически 28 47 38 113 228
свободен 22 40 42 104
девойки 2 5 4 11
Европейски първенства класически 19 53 50 122 309
свободен 39 78 47 164
девойки 4 4 15 23
всичко: 114 227 196   537
             
             
Спечелени медали за кадети и кадетки (1992–2018 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Младежки Олимпийски игри класически   1  1 2 2
Световни първенства класически 2 4 6 17
свободен 3 1 4
кадетки 4 3 7
Европейски първенства класически 6 9 13 28 76
свободен 1 7 19 27
кадетки 3 3 15 21
всичко: 10 29 56   95
           
Общо медали за всички възрасти и стилове         1380