КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
  кат. 32 кг         кат. 35 кг    
1 Виктор Нейчев "Берое" Ст.Загора   1 Рухан Расим "Димитровград" Димитровград
2 Селятин Бориславов "Дан Колов" Севлиево   2 Димитър Кръстев "АСК Сливен" Сливен
          3 Марин Петков "Етър-Виктори-2011" В. Търново
  кат. 38 кг       3 Maksimilian Tomas Lukenwalder Germany
1 Стоян Георгиев "Димитровград" Димитровград   5 Али Расимов "Лютфи Ахмедов" Разград
2 Moriz Wagner Lukenwalder Germany   6 Сали Али "Лютфи Ахмедов" Разград
3 Иван Стоянов "Берое" Ст.Загора          
3 Ангел Балтов "АСК Сливен" Сливен     кат. 42 кг    
5 Илкбент Исмаилов "Олимпиец" Търговище   1 Никола Нейчев "Димитровград" Димитровград
5 Гюнайдън Ганчев "Лудогорец" Паисиево   2 Йордан Попов "Локомотив" Г.Оряховица
7 Георги Стойчев "Димитровград" Димитровград   3 Светлозар Бекев "Юнак-Локомотив" Русе
8 Халид Гюлбиев "АСК Сливен" Сливен   3 Сергей Бонев "Берое" Ст.Загора
9 Никола Викторов "Етър-Виктори-2011" В. Търново   5 Иван Стефанов "АСК Сливен" Сливен
10-13 Валентин Гарвалов "Юнак-Локомотив" Русе   5 Хюсеин Хюсеинов "Лютфи Ахмедов" Разград
10-13 Айджан Адем "Кубадън" Лозница   7 Елемен Митад "Кубадън" Лозница
10-13 Георги Стоименов "Димитровград" Димитровград   8 Исмаил Поматов "Локомотив" Г.Оряховица
10-13 Юсеин Ахмедов "АСК Сливен" Сливен   9 Никола Стефанов "АСК Сливен" Сливен
          10 Денис Джелилов "Лютфи Ахмедов" Разград
  кат. 47 кг       11-12 Кристиян Билчев "Юнак-Локомотив" Русе
1 Атанас Атанасов "Димитровград" Димитровград   11-12 Сейфула Мехмед "Шампиони" Самуил
2 Петър Михов "Черноморец-св.борба" Бургас          
3 Felipe Mahmud Lukenwalder Germany     кат. 53 кг    
3 Ердан Сали "Локомотив" Г.Оряховица   1 Стилиян Илиев "Димитровград" Димитровград
5 Ерхан Зия "Лютфи Ахмедов" Разград   2 Tobias Bok Lukenwalder Germany
5 Георги Жистов "Димитровград" Димитровград   3 Георги Петров "АСК Сливен" Сливен
7 Айдън Юмер "Лютфи Ахмедов" Разград   3 Юсуф Исуфов "Илия Павлов" В. Търново
8 Божидар Динев "Димитровград" Димитровград   5 Денислав Динев "Етър-Виктори-2011" В. Търново
9 Станимир Янев "Черноморец-св.борба" Бургас   5 Петко Недев "Черноморец-св.борба" Бургас
10 Георги Василев "Юнак-Локомотив" Русе   7 Серкан Сюлейман "Лютфи Ахмедов" Разград
11 Октай Заид "Лютфи Ахмедов" Разград   8 Дейвид Димитров "Юнак-Локомотив" Русе
12 Даниел Миндев "АСК Сливен" Сливен   9 Преслав Върбанов "Илия Павлов" В. Търново
13 Бирджан Гюлсевин "Лудогорец" Паисиево   10-13 Георги Младенов "Дан Колов" Севлиево
14 Християн Димитров "АСК Сливен" Сливен   10-13 Стефан Стефанов "Берое" Ст.Загора
15-16 Батухан Къратлъ "Олимпиец" Търговище   10-13 Алкин Ахмедов "Олимпиец" Търговище
15-16 Дилян Канев "Берое" Ст.Загора   10-13 Айхан Шабан "Шампиони" Самуил
17 Ертуран Ремзи "Лудогорец" Паисиево   14 Рамадан Рамадан "Хан Аспарух" Исперих
18-22 Мехмед Мехмедов "Кубадън" Лозница   15 Исмет Делимустафа "Юнак-Локомотив" Русе
18-22 Фернандо Атанасов "Юнак-Локомотив" Русе   16-18 Алекс Петров "Юнак-Локомотив" Русе
18-22 Рамадан Осман "Юнак-Локомотив" Русе   16-18 Амза Тиракъ "Юнак-Локомотив" Русе
18-22 Наргин Ахмед "Лютфи Ахмедов" Разград   16-18 Виктор Върбанов "Дан Колов" Севлиево
18-22 Tom Fridrih Lukenwalder Germany          
                 
  кат. 59 кг         кат. 66 кг    
1 David Joshua Lukenwalder Germany   1 Емануил Минчев "Берое" Ст.Загора
2 Радостин Боев "АСК Сливен" Сливен   2 Сергин Юсеин "Добруджански юнак-96" Силистра
3 Християн Стефанов "Юнак-Локомотив" Русе   3 Ахмед Сюлейманов "Кубадън" Лозница
3 Yan-Lukas Block Lukenwalder Germany   3 Васил Радулов "Черноморец-св.борба" Бургас
5 Динчер Шефкетов "Олимпиец" Търговище   5 Теодоси Златев "Берое" Ст.Загора
5 Ибрям Касим "Юнак-Локомотив" Русе   5 Никола Папазов "АСК Сливен" Сливен
7 Местан Халил "Хан Аспарух" Исперих   7 Айхан Сабри "Лудогорец" Паисиево
8 Гюрджан Осман "Хан Аспарух" Исперих          
9 Коьло Димитров "АСК Сливен" Сливен          
10 Тугай Фахредин "Добруджански юнак-96" Силистра     кат. 85 кг    
11 Денис Динев "Берое" Ст.Загора   1 Мустафа Мозак "Лудогорец" Паисиево
          2 Съби Парашкевов "Юнак-Локомотив" Русе
  кат. 73 кг       3 Нурай Йосифов "Юнак-Локомотив" Русе
1 Richard Shroder Lukenwalder Germany   3 Теодор Трифонов "Юнак-Локомотив" Русе
2 Тихомир Стоянов "Берое" Ст.Загора   5 Алекси Иванов "Юнак-Локомотив" Русе
3 Георги Георгиев "Локомотив" Г.Оряховица          
3 Денис Крумов "Добруджански юнак-96" Силистра     кат. + 85 кг    
5 Александър Балабанов "Черноморец-св.борба" Бургас   1 Николай Дончев "Берое" Ст.Загора
5 Толга Исмаил "Юнак-Локомотив" Русе   2 Иво Иванов "Добруджански юнак-96" Силистра
7 Юмер Селятин "Лудогорец" Паисиево   3 Зелкиф Зелкиф "Хан Аспарух" Исперих
8 Енай Османов "Юнак-Локомотив" Русе   3 Сашо Асенов "Хан Аспарух" Исперих
                 
Най-техничен състезател - Стилиян Илиев, кат. 53 кг., "Димитровград", гр.Димитровград  
Най-резултатен състезател - Richard Shroder, кат. 73 кг., "Lukenwalder", Germany    
  Гл.съдия: Музафер Хамид         Гл.секретар:  Денис Хамид