pdfСключено рамково споразумение

pdfПокана по обособена позиция № 3

 pdfДоговор с ЕТ "Георги Гайдов"

 

 Плащания по договор:

 

  • Договор № 274 / 12.05.2017г.

          Дата на плащане: 16.05.2017

          Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

         Размер на плащане: 14920,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 030010906 по Договор № 274 от 12.05.2017г.

 

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017 г.

           Дата на плащане: 12.06.2017

           Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

          Размер на плащане: 4116,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 003001099 по Договор № 274 от 12.05.2017 г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017г.

           Дата на плащане: 30.06.2017

           Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

          Размер на плащане: 5700,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 0030011051 по Договор № 274 от 12.05.2017г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017 г.

           Дата на плащане: 05.09.2017

          Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

          Размер на плащане: 5580,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 0030011125 по Договор № 274 от 12.05.2017г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017г.

         Дата на плащане: 19.12.2017г.

        Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

        Размер на плащане: 2 380,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 0030011454 по Договор № 274  от 12.05.2017 г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017г.

         Дата на плащане: 02.01.2018г.

         Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

        Размер на плащане: 100,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 0030011472 по Договор № 274  от 12.05.2017 г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017г.

         Дата на плащане: 04.04.2018г.

         Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

        Размер на плащане: 38 800,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 0030011669, 11676 по Договор № 274  от 12.05.2017 г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017г.

          Дата на плащане: 21.09.2018 г.

          Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

          Размер на плащане:  17 432,00лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 0030011873,11978,11986  по Договор № 274  от 12.05.2017 г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017г.

         Дата на плащане: 21.12.2018 г.

         Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

         Размер на плащане: 48 835,00лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 0030001031, 12234, 12235 по Договор № 274  от 12.05.2017 г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017г.

          Дата на плащане: 28.12.2018 г.

         Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

         Размер на плащане: 800,00лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 0030012280 по Договор № 274  от 12.05.2017 г.