pdfСключено рамково споразумение

pdfПокана по обособена позиция № 3

 pdfДоговор с ЕТ "Георги Гайдов"

 

 Плащания по договор:

 

  • Договор № 274 / 12.05.2017г.

          Дата на плащане: 16.05.2017

          Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

         Размер на плащане: 14920,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 030010906 по Договор № 274 от 12.05.2017г.

 

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017 г.

           Дата на плащане: 12.06.2017

           Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

          Размер на плащане: 4116,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 003001099 по Договор № 274 от 12.05.2017 г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017г.

           Дата на плащане: 30.06.2017

           Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

          Размер на плащане: 5700,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 0030011051 по Договор № 274 от 12.05.2017г.

 

  • Договор № 274/ 12.05.2017 г.

           Дата на плащане: 05.09.2017

          Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

          Размер на плащане: 5580,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 0030011125 по Договор № 274 от 12.05.2017г.