pdfДоговор с Кей Дифужън

Плащания:

 

  • Договор № 429/ 17.10.2016г.

           Дата на плащане: 19.10.2016

          Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

          Размер на плащане: 424,08 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 3000005349 по Договор № 429 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 429/ 17.10.2016 г.

           Дата на плащане: 07.02.2017

           Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

          Размер на плащане: 120,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 3000005909 по Договор № 429 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 429/17. 10.2016 г.

          Дата на плащане: 28.04.2017

          Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

         Размер на плащане: 3450,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 3000006458, 6459/26.04 по Договор № 429 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 429/17.10.2016 г.

           Дата на плащане: 30.05.2017

          Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

          Размер на плащане: 165,00 лв.

         Основание за плащане:  П. Фактура № 3000006613 по Договор № 429 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 429/17.10.2016 г

           Дата на плащане: 23.06.2017

          Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

          Размер на плащане: 6716,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 3000006747 по Договор № 429 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 429/17.10.2016 г .

           Дата на плащане: 20.07.2017

           Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

          Размер на плащане: 6940,46 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 3000006828, 6839, 6844 по Договор № 429 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 429/17.10.2016 г.

            Дата на плащане: 14.08.2017

           Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

           Размер на плащане: 69,30 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 3000006871по Договор № 429 от 17.10.2016г.