pdfСключен договор

 Плащания по договор № 199/15.04.2015г. с „Фазан” АД

 

  • Договор № 199/15.04.2015г.

Дата на плащане: 11.04.2016

    Към контрагент: „Фазан” АД

Размер на плащане: 502,32 лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000226790 по Договор № 199 от 15.04.2015

 

  • Договор № 199/15.04.2015г.

Дата на плащане: 06.04.2016

    Към контрагент: „Фазан” АД

Размер на плащане: 504,00 лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000226452 по Договор № 199 от 15.04.2015