Публикувано на 28.09.2016 г. 12:00 ч.

Осигуряване на автобусен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори и придружаващите ги лица по борба за нуждите на БФБ


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2016-0003
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg

pdfРешение за откриване на процедурата

pdfОбявление за Обществена поръчка

pdfДокументация за участие

zipОбразци

Публикувано на 08.11.2016 г. 11:00 ч.

pdfПротокол 1

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

Публикувано на 21.11.2016 г. 11:00 ч.

pdfПротокол 2

pdfДоклад

pdfРешение за класиране на участник и определяне на изпълнител

Публикувано на 21.12.2016 г. 11:00 ч.

pdfОбявление за сключен договор

pdfСключен договор

Осигуря Осигуряване на автобусен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори и придружаващите ги лица по борба за нуждите на БФБ