1. Зала3Българското време е еднакво с това в Румъния. 

Понеделник, 12 февруари

10,30 ч, класически стил: Стефан Григоров (55), Едмонд Назарян (63), Стоян Кубатов (77), Йоан Димитров (87)

17, 15 часа – откриване
18 часа – полуфинали

Вторник, 13 февруари
10,30 ч, класически стил: Недялко Петров (60), Абу Муслим Амаев (67), Дейвид Димитров (72), Айк Мнацаканян (82), Кирил Милов (97)
- репешажи

16,45 ч полуфинали
18 ч финали

Сряда, 14 февруари

10,30 ч, жени: Миглена Селишка (50), Сезен Белберова (55), Фатме Шабан (59), Мими Христова (68), Ванеса Георгиева (76)
- репешажи
16,45 ч полуфинали
18 ч финали

Четвъртък, 15 февруари
10,30 ч, жени: Ирена Бинкова (53), Евелина Николова (57), Биляна Дудова (62), Тайбе Юсеин (65), Юлияна Янева (72)
- репешажи
16,45 ч полуфинали
18 ч финали

Петък, 16 февруари
10,30 ч, свободна борба: Ивайло Тисов (57), Микяй Наим (65), Рамазан Рамазанов (70), Мирослав Киров (79), Ахмед Батаев (97)
- репешажи
16,45 ч полуфинали
18 ч финали

Събота, 17 февруари
10,30 ч, свободна борба: Георги Вангелов (57), Иван Стоянов (74), Магомед Рамазанов (86), Ахмед Батаев (92), Ален Хубулов (125)
- репешажи
16,45 ч - полуфинали
18 часа – финали

Неделя, 18 февруари
15 часа – репешажи
17,15 ч финали