Напомняме, че съгласно решение на УС на БФ Борба всички съдии, желаещи да съдийстват на вътрешните (национални) състезания през 2024 г. трябва да заплатят членския си внос най-късно до 30.11.2023 г.