mms vhodМинистерството на младежта и спорта публикува днес програмата за финансово подпомагане на спортните клубове за 2022 г.

Пограмата може да намерите на сайта на Министерството: http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=wEQbIglcEIU%3d

Срокът за кандидатстване е 11.02.2022 г.