2 Андрей Атанасов1Във втория ден от европейското първенство за кадети в Нови сад стартираха още петима наши представители в класическия стил - Кристиян Миленков (60), Димитър Георгиев (67), Спартак Валентинов (72), Мартин Шишеков (82), Христомир Пиронков (97 кг). 

Подробности за тяхното представяне ТУК

 Снимки: БФ Борба, Start-Photo.bg

 

1 Димитър Георгиев Юлиян Георгиев1 Сослан Фарниев11 Алан Дажбиев в синьо11 Алан Джабиев11 Алан Джабиев21 Алан Джабиев31 Алан Джабиев41 Алан Джабиев51 Алан Джабиев в синьо11 Алан Джабиев и терньорът Сослан Фарниев1 Андрей Атанасов1 Андрей Атанасов11 Андрей Атанасов21 Андрей Атанасов31 Андрей Атанасов41 Андрей Атанасов51 Андрей Атанасов61 Андрей Атанасов в червено11 Андрей Атанасов в червено21 Гриша Ганчев Сослав Фарниев11 Гриша Ганчев Сослан Фарниев1 Гриша Ганчев и Сослан Фарниев11 Димитър Георгиев11 Димитър Георгиев в синьо11 Димитър Георгиев в синьо21 Димитър Георгиев в синьо31 Димитър Георгиев в синьо41 Димитър Георгиев в синьо51 Йордан Топалов1 Йордан Топалов1 в червено1 Йордан Топалов в червено11 Кристиян Биленков61 Кристиян Миленков11 Кристиян Миленков21 Кристиян Миленков31 Кристиян Миленков41 Кристиян Миленков51 Кристиян Миленков61 Кристиян Миленков71 Кристиян Миленков в синьо1 Кристиян Миленков в синьо121 Кристиян Миленков в червено11 Кристиян Миленков в червено21 Кристиян Миленков и треньорът Юлиян Георгиев1 Христомир Пиронков1 Христомир Пиронков21 Христомир Пиронков в синьо31 Христомир Пиронков в синьо41 Христомир Пиронков в синьо51 Юлиян Георгиев и Димитър Георгиев2 Спартак Валентинов32 Андрей Атанасов12 Димитър Георгиев12 Димитър Георгиев22 Мартин Шишеков2 Мартин Шишеков12 Мартин Шишеков32 Мартин Шишеков42 Мартин Шишеков52 Мартин Шишеков62 Мартин Шишеков в синьо12 Спартак Валентинов12 Спартак Валентинов22 Спартак Валентинов32 Спартак Валентинов182 Спартак Валентинов в червено22 Спартак Валентинов в червено32 Спартак Валентинов в червено42 Спартак Валентонов треньори2 Тарек АбделсламАлан Джабиев и треньорът Сослан ФарниевЗагрявкаЗагрявка1Загрявка3Сослан ФарниевСослан Фарниев1Сослан Фарниев вляво и Алан ДжабиевТреньориТреньорът Светослав МиленковТреньорът Светослав Миленков1Юлиян Георгиев със сина си Димитър