1 Йордан Топалов3Европейското до 20 г. в Нови сад в снимки. Днес стартираха схватките в свободния стил. 

Снимки БФ Борба, Start-Photo.bg


2 Йордан Топалов отдолу2 Светослав Миленков2 зала2 зала12 зала32 зала42 тренировки
1 Алан Джабиев1 Алан Джабиев11 Алан Джабиев21 Алан Джабиев31 Алан Джабиев41 Алан Джабиев51 Алан Джабиев61 Алан Джабиев71 Алан Джабиев81 Алан Джабиев Сослан Фарниев Тарек Абделслам1 Андрей Атанасов1 Армен Назарян11 Армен Назарян Оскар Санчев1 Гриша Ганчев1 Гриша Ганчев11 Гриша Ганчев и Армен Назарян1 Гриша Ганчев и Сослан Фарниев1 Гриша Назарян1 Гриша Назарян11 Гриша Назарян21 Гриша Назарян31 Гриша Назарян41 Гриша Назарян51 Гриша Назарян61 Гриша Назарян71 Гриша Назарян81 Гриша Назарян91 Гриша Назарян Сослан Фарниев вдясно1 Гриша Назарян и Гриша Ганчев1 Димитър Рачев11 Димитър Рачев в синьо1 Димитър Рачев в синьо11 Димитър Рачев и Тарек Абделслам1 Йордан Топалов11 Йордан Топалов21 Йордан Топалов31 Йордан Топалов41 Йордан Топалов в червено11 Йордан Топалов и Гриша Назарян1 Йордан Топалов треньори1 Светослав Миленков Петър Георгиев1 Светослав иленков Петър Георгиев11 Сослан Фарниев11 Сослан Фарниев21 Сослан Фарниев31 Сослан Фарниев41 Сослан Фарниев51 Сослан Фарниев61 Сослан Фарниев Алан Джамиев Тарек Абделслам1 Сослан Фарниев Гриша Назарян1 Сослан Фарниев Тарек Абделслам Юлиян Георгиев1 Тарек Абделслам11 Тарек Абделслам Юлиян Георгиев Димитър Рачев1 Тарек Абделслам Юлиян Георгиев вдясно1 Юлиян Георгиев1 Юлиян Георгиев21 зала1 треньори