1 Зала1Часовете Турция и България са едни и същи! 

Първите трима във всяка категория взимат квоти, между бронзовите медалисти ще има допълнително преборване.

Сряда, 8 май
16,45 ч – жребий

Четвъртък, 9 май
10-15 ч – елиминации, класически стил - Н. Петров (60), А. Амаев (67), А. Мнацаканян (77), К. Иванов (97)
17,45 ч откриване
18-19 ч полуфинали

Петък, 10 май
10-15 ч репешажи, класици; елиминации, жени - М. Селишка (50), И. Бинкова (53), Е. Николова (57), М. Христова (68), Ю. Янева (76)
16,45 ч срещи за бронза, класици
18,00 ч полуфинали, жени
20,30 ч битка за квотите между бронзовите медалисти, класици

Събота, 11 май
10-15 ч  репешажи, жени; елиминации, мъже - свободeн стил- Г. Вангелов (57), М. Наим (65), Р. Рамазанов (74), М. Рамазанов (86), А. Батаев (97), Г. Иванов (125). 
16,45 ч срещи за бронза, жени
18-19 ч полуфинали, мъже – свободен стил
20,30 ч битка за квотите между бронзовите медалисти, жени

Неделя, 12 май
15 ч – репешажи, мъже – свободен стил
16,45 ч срещи за бронза, мъже - свободен стил
18-19 ч битка за квотите между бронзовите ме