Антидопинг

pdfЗабранителен списък на Световната антидопингова агенция за 2023 г.

pdfАнтидопингов регламент на БФ Борба

COVID-19
pdfПротивоепидемични правила
docxДекларация COVID-19

Точки и финансиране

pdfСхема за изчисляване на точките за дейност на спортните клубове по борба
pdfИнструкция За определяне на количествените и качествени показатели за оценка дейностите на спортните клубове по борба

Картотекиране и участие в състезания от календара на БФБ
xlsxБланка за картотекиране и декларация за лични данни (XLS)
xlsБланка за участие в състезание (XLS)
xlsБланка за предсъстезателен преглед (XLS)
docДекларация от родителите за участие в по-горна възрастова група (DOC)

Лицензи UWW
pdfМедицински сертификат (PDF)

Съдийска колегия
      Съдийски правилник
pdfРапорт гл. съдия (PDF)
pdfСъдийска записка (PDF)
pdfПротокол отборна среща (PDF)

Членство - клубове
docМолба за членство в БФ Борба от нов спортен клуб (DOC)
Регистрация и пререгистрация на клубове
docОбразец 4 - Декларация
docxОбразец 5 - Списък кадри
docxОбразец 6 - Списък обекти
Треньорски кадри
docxОбразец 1 - Заявление от физическо лице
pdfУказания за подаване на заявление


Общи / Официални
pdfУстав на БФ Борба
pdfНаредба за провеждане на първенства на БФ Борба за 2023-2024 г. (PDF)
pdfПравилник за трансфер на състезатели между клубовете (PDF)
pdfМеждународни правила по борба - редакция януари 2018 (PDF)
pdfНови теглови категории на UWW (в сила от 2018 година)
pdfКласирания от международни първенства - извадка 2022 (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2022 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2021 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2020 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2019 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2018 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2017 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2016 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2015 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2014 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2013 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2012 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2011 г. (PDF)
pdfСборник протоколи на състезанията от Държавния спортен календар за 2010 г. (PDF)

pdfРезултати от Балканското първенство в Панагюрище 2019

Контакти

София 1040, бул. "Васил Левски" 75

Тел.: + 359 2981 45 13,

Факс: + 359 2980 64 79

e-mail: office@bul-wrestling.org

web@bul-wrestling.org

Местоположение

София 1040, бул. "Васил Левски" 75

Контакти UWW/СЕЛА център

Администрация – БФ Борба,
Тренировъчна зала: гр. София – 1172,
ул. „Пимен Зографски” № 3