Рег.№: 1-014-092
град: гр. София
председател: Никола Петров Георгиев
адрес: ул. Сава Цонев бл.63 вх.А
телефон: 45 04 88
пощенски код: 1517