Рег.№: 1-014-086
град: с. Сливо поле
председател: Саами Исмаил Хасан
адрес: с. Сливо поле
телефон: 998131/3165
пощенски код: 7060