Рег.№: 1-014-035
град: гр. Етрополе
председател: Детелин Даков Петров
адрес: бул. Партизански 32
телефон: 0720/ 4092
пощенски код: 2180