Публикувано на 10.03.2015 г. 15:15 ч.

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 
за осигуряване на автобусен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2015-0003
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg
pdfРешение за откриване на процедурата

pdfПокана

pdfПокана до Берти травел ЕООД

docПокана и образци

Публикувано на 16.04.2015 г. 15:30 ч.:

pdfПротоколи 1 и 2 от заседание на комисията

pdfПротокол по договаряне с Берти травел ЕООД

pdfРешение № 209 на Председателя на БФ Борба

Публикувано на 21.05.2015 г. 17:30 ч.:

pdfСключен договор