Рег.№: 1-014-084
град: гр. Славяново
председател: Огнян Цветанов Димов
адрес: ул. Димитър Дачев 22
телефон: 06515/ 2122
пощенски код: 5840