Рег.№: 1-014-081
град: с. Севар
председател: Хамза Вели Чакър
адрес: ул. Цар Симеон 42
телефон: 083949/ 590
пощенски код: 7332