Рег.№: 1-014-077
град: гр. Самоков
председател: Васил Кръстев Сайменов
адрес: ул. Димитър Димов 1
телефон: 26818
пощенски код: 2000