Уважаеми колеги,

След като бяха разгледани основните предложения, направени от Техническия комите на ФИЛА, който работи съвместно с Медицинската комисия, Научния Комитет, Съдийската комисия и Комисията на спортистите, както и след обсъждане на редица предложения, изпратени от Федерациите, на заседанието на Бюрото на 3 декември 2013 г. беше поставено за гласуване предложение за тегловите категории и правилата по борба.

Формулираните предложения с болшинството гласове на Бюрото на ФИЛА бяха приети и проектът за правила ще бъде надлежно коригиран в близко време.  

Междувременно прилагаме тук промените в правилата. Те допълват измененията, приети от Бюрото по време на заседанието му през м. май 2013 г. в Москва.

І. Олимпийски категории:

Борба свободен стил         57 кг - 65 кг - 74 кг - 86 кг - 97 кг - 125 кг

Борба класически стил        59 кг - 66 кг - 75 кг - 85 кг - 98 кг - 130 кг.

Борба за жени                  48 кг - 53 кг - 58 кг - 63 кг - 69 кг - 75 кг

Дата на влизане в сила:    1 януари 2014 г.

Тези нови категории ще бъдат приложени по време на Световните и континентални първенства за мъже и жени, по време на Световната купа за мъже и жени и Златния гран при. 

Забележки :

- Тегловите категории за юноши и кадети не са променени и ще останат в сегашния си вид. 

ІІ. Две неолимпийски  теглови категории са били добавени и ще бъдат прилагани на официалните състезания на ФИЛА (Световни и континентални първенства за мъже и жени, Световни купи за мъже и жени и Златния гран при):

Борба свободен стил            57 кг -61 кг- 65 кг -70 кг- 74 кг - 86 кг - 97 кг - 125 кг

Борба класически стил           59 кг - 66 кг -71 кг- 75 кг -80 кг- 85 кг - 98 кг - 130 кг

Борба за жени                    48 кг - 53 кг -55 кг- 58 кг -60 кг- 63 кг - 69 кг - 75 кг

III. Формат на състезанията

 - Състезанията във всяка категория ще се провеждат в течение на един (1) ден до получаване на допълнителна информация, като ще започват в 10.00 за първата сесия през деня и в 16.00 за втората сесия.

- Задължително е минимум 30 минути прекъсване на последователни срещи на един и същ борец.

IV. Правила по борба

Временно са приети следните изменения към правилата. Тези нови правила могат да бъдат изменени от Бюрото, ако не са задоволителни или се налагат други промени.

Техническо превъзходство

-   10 точки за борба свободен стил

-   8 точки за борба класически стил        

Хвърляния

Борба свободен стил: 4 точки за всички хвърляния

Борба класически стил:

-  4 точки за хвърлянията (трябва да се следят и контролират)

-   5 точки при хватки с голяма амплитуда (трябва да се следят и контролират)

Край на схватката

Всички стилове: елиминира се победата чрез 2 X 3 точки и 1 X 5 точки.

Партер 

-  Премахване на 5 секундното броене при 1 допълнителна тичка за критично положение.

-  Всяко наказание, наложено за фал старт получава по 1 точка (а не 2, каквато е сегашната)

Пасивност при  борба класически стил        

-  Първо предупреждение – схватката не се спира за даване на предупреждение

-  Схватка завършваща 0-0: последният борец с предупреждение губи.

Сваляне

От изправено или неутрално положение, когато даден състезател осъществи контрол над свой опонент и го свали на земята без излагане на гърба се присъждат 2 точки. Това може да се случи както в маневра при нападение, така и в маневра при отбрана.

-   Жури д'апел постановява решението си във всички случаи на поискани чалънджи без да се консултира със съдийския екип.

-   Ако Жури д'апел отхвърли решението на съдийския екип, членовете дали погрешни точки ще бъдат предупредени. Второ предупреждение ще доведе до отстраняване за остатъка от състезанието, а съдиите ще бъдат отзовани. Решението а Жури д'апел е окончателно (не може да бъде обжалвано).

-   Не се разрешава чалънджи в случай на наказания за пасивност.

1-ви критерий:   Общо брой точки за касиране след 6 схватки между отброите

2-ри критерий:   Най-много победи с туш, травма, напускане, фал, отказ или дисквалификация

3-ти критерий:   Повече победи в схватките чрез техническо превъзходство

4-ти критерий:   Най-много спечелени технически точки от всички схватки

5-ти критерий:   Най-малък брой загубени технически точки от всички схватки

V. Репешаж

Беше гласувано, че репешажът се разширява, за да обхване загубилите полуфиналисти, вместо финалистите, за да се избегне повторна схватка между двама борци; загубилите в полуфиналите ще се състезават срещу победителя на репешажа от другата група.

Загубилият в полуфиналите борец от по-горната група например, ще се бори срещу победителя от по-долната група и обратно при загубилия от по-долната група в полуфинала.

Независимо от това, взимайки предвид трудностите, свързани с удълженото времетраене на състезанията и графика (както и проблемите, свързани с телевизията), предложението за удължаване на репешажа за включване на загубилите към полуфиналистите, ще се обсъжда отново от Бюрото на ФИЛА на следващото му заседание.

До получаването на нова информация, схватките в репешажа ще се провеждат както досега, без никаква промяна.