1a80decb953db80db52c93dbf73cc293

 

Спечелени медали за България (1956-2021 г.)

Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Олимпийски игри класически 9 14 9 32 71
свободен 7 16 11 34
жени   2 3 5
Световни първенства класически 34 34 49 117 258
свободен 23 54 46 123
жени 7 5 6 18
Европейски Олимпийски игри класически     1 1 7
жени   2 4 6
Европейски първенства класически 57 62 48 167 426
свободен 73 71 76 220
жени 14 11 14 39
Европейски първенства до 23 години класически   1 4 5 16
свободен   2 1 3
жени 1 3 4 8
всичко: 225 277 276   778
Общ брой спечелени медали за България по стилове - мъже и жени
Вид п-ва стил златни сребърни бронзови всичко ОБЩО
ОИ, СП, ЕП класически 100 111 111 322 778
свободен 103 143 134 380
жени 22 23 31 76
             
             
             
Спечелени медали за юноши и девойки (1969-2019 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Световни първенства класически 28 47 38 113 229
свободен 22 40 42 104
девойки 2 5 5 12
Европейски първенства класически 19 53 52 124 313
свободен 39 78 48 165
девойки 4 4 16 24
всичко: 114 227 201   542
             
             
Спечелени медали за кадети и кадетки (1992–2019 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Младежки Олимпийски игри класически   1  1 2 2
Световни първенства класически   2 6 8 20
свободен   3 1 4
кадетки   5 3 8
Европейски първенства класически 8 9 14 31 83
свободен 1 9 19 29
кадетки 3 4 16 23
всичко: 12 33 60   105
           
Общо медали за всички възрасти и стилове         1425