1a80decb953db80db52c93dbf73cc293

 

Спечелени медали за България (1956-2022 г.)

Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Олимпийски игри класически 9 14 9 32 71
свободен 7 16 11 34
жени   2 3 5
Световни първенства класически 34 36 49 119 260
свободен 23 54 46 123
жени 7 5 6 18
Европейски Олимпийски игри класически     1 1 7
жени   2 4 6
Европейски първенства класически 58 63 49 170 436
свободен 73 72 78 223
жени 15 13 15 43
Европейски първенства до 23 години класически   1 4 5 16
свободен   2 1 3
жени 1 3 4 8
всичко: 227 283 280   790
Общ брой спечелени медали за България по стилове - мъже и жени
Вид п-ва стил златни сребърни бронзови всичко ОБЩО
ОИ, СП, ЕП класически 101 114 112 327 790
свободен 103 144 136 383
жени 23 25 32 80
             
             
             
Спечелени медали за юноши и девойки (1969-2022 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Световни първенства класически 28 47 38 113 229
свободен 22 40 42 104
девойки 2 5 5 12
Европейски първенства класически 20 53 52 125 317
свободен 39 78 50 167
девойки 4 4 17 25
всичко: 115 227 204   546
             
             
Спечелени медали за кадети и кадетки (1992–2022 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Младежки Олимпийски игри класически   1  1 2 2
Световни първенства класически   2 6 8 20
свободен   3 1 4
кадетки   5 3 8
Европейски първенства класически 8 9 15 32 86
свободен 2 9 19 30
кадетки 3 5 16 24
всичко: 13 34 61   108
           
Общо медали за всички възрасти и стилове         1444