1a80decb953db80db52c93dbf73cc293

 

Спечелени медали за България (1956-2017 г.)

Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Олимпийски игри класически 9 14 9 32 69
свободен 7 16 11 34
жени 0 2 1 3
Световни първенства класически 34 33 47 114 251
свободен 23 54 46 123
жени 5 3 6 14
Европейски Олимпийски игри класически 0 0 1 1 4
жени 0 1 2 3
Европейски първенства класически 55 59 45 159 399
свободен 73 69 76 218
жени 6 3 13 22
Европейски първенства до 23 години класически 0 1 1 2 7
свободен 0 2 0 2
жени 0 2 1 3
всичко: 212 259 259   730
Общ брой спечелени медали за България по стилове - мъже и жени
Вид п-ва стил златни сребърни бронзови всичко ОБЩО
ОИ, СП, ЕП класически 98 107 103 308 730
свободен 103 141 133 377
жени 11 11 23 45
             
             
             
Спечелени медали за юноши и девойки (1969-2017 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Световни първенства класически 28 47 38 113 226
свободен 22 40 42 104
девойки 2 3 4 9
Европейски първенства класически 19 52 50 121 304
свободен 39 76 46 161
девойки 4 4 14 22
всичко: 114 222 194   530
             
             
Спечелени медали за кадети и кадетки (1992–2017 г.)
             
Вид п-ва СТИЛ МЕДАЛИ ОБЩО
златни сребърни бронзови всичко
Младежки Олимпийски игри класически   1   1 1
Световни първенства класически 0 2 3 5 14
свободен 0 3 0 3
кадетки 0 3 3 6
Европейски първенства класически 5 9 13 27 69
свободен 1 6 15 22
кадетки 2 3 15 20
всичко: 8 27 49   84
           
Общо медали за всички възрасти и стилове         1344