КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
             
  Кат. 42 кг       Кат. 46 кг  
1.  Стелиян Ивайлов Ямбол   1. Микяй Наим  Димитровград
2.  Хюсеин Осман Разград   2. Димитър Иванов  Димитровград
3.  Танджу Сали Разград   3. Сезер Сефер  Русе
3. Даниел Ганев Сливен   3. Мариян Гочев  Ст. Загора
             
  Кат. 50 кг       Кат. 54 кг  
1.  Венелин Великов Сливен   1. Михаил Георгиев Сливен
2.  Айджан Ахмед ЦСКА   2. Гюнай Исмаилов Лозница
3.  Георги Георгиев ЦСКА   3. Денис Ахмедов Русе
3. Адем Рамиз Разград   3. Георги Илиев Елена
             
  Кат. 58 кг       Кат. 63 кг  
1. Въльо Стойков Ст. Загора   1.  Шакир Хасан Разград
2. Пресиян Михов Сливен   2. Милен Калчев Ст. Загора
3. Мехмед Шерифов Лозница   3. Гюкан Ниязи Разград
3. Пламен Минчев Елена   3. Мохамед Бакър Сирия
             
  Кат. 69 кг       Кат. 76 кг  
1. Димитър Вълчев Сливен   1. Джейхан Ебазар Разград
2. Юлхан Енверов Сливен   2. Пламен Карчев Ст. Загора
3. Галин Георгиев Сливен   3. Младен Василев ЦСКА
3. Мехмед Топалов Русе   3. Ради Радев Сливен
             
  Кат. 85 кг       Кат. 100 кг  
1. Ангел Сидеров ЦСКА   1. Радомир Петров Ст. Загора
2. Серген Есен Турция   2. Тихомир Иванов ЦСКА
3. Момчил Колев Сливен   3. Идмет Идмет Лозница
3. Белгим Юмеров ЦСКА   3. Серджан Есен Турция 
             
  Най-техничен съзтезател – Въльо Стойков Ст. Загора  
  Най-резултатен съзтезател – Димитър Вълчев Сливен  
  Най-добре представил се чуждестранен съзтезател – Серген Есен, Турция, Мохамед Бакър, Сирия
             
  Главен секретар:  Петър Манев      Главен съдия: Иван Радков