ПЪРВИ КРЪГ       Участници
1 1 СКБ "Димитровград" Димитровград 84:27 2 СКБ "Левски" София Записка
2 4 АСКБ "Сливен" Сливен 56:57 3 СКБ "Черноморец"  Бургас Записка
        ВТОРИ КРЪГ        
3 1 СКБ "Димитровград" Димитровград 88:27 3 СКБ "Черноморец"  Бургас Записка
4 2 СКБ "Левски" София 51:69 4 АСКБ "Сливен" Сливен Записка
                 
        ТРЕТИ КРЪГ        
5 1 СКБ "Димитровград" Димитровград 93:15 4 АСКБ "Сливен" Сливен Записка
6 3 СКБ "Черноморец"  Бургас 78:35 2 СКБ "Левски" София Записка