Публикувано на 15.06.2017 г. 11:00 ч.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори по борба"

 

pdfРешение 

pdfОбявление

pdfДокументация

zipОбразци

 

Публикувано на 13.07.2017 г. 12:38 ч.

pdfПротокол №1

 

Публикувано на 07.08.2017 г. 12:10 ч.

pdfПротокол №2

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

 

Публикувано на 11.08.2017 г. 14:40 ч.

pdfПротокол №3

pdfИскане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП до "КЛИО ТРАВЕЛ" ООД

pdfИскане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП до "КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД

pdfИскане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП до "АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

pdfИскане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП до „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД

 

Публикувано на 11.09.2017 г. 10:00 ч.

pdfПротокол №4

pdfСъобщение за провеждане на жребий

 

Публикувано на 18.09.2017 г. 09:14 ч.

pdfПротокол №5

pdfДоклад

pdfРешение за класиране на участници и определяне на изпълнител на ОП

 

Публикувано на 10.11.2017 г. 10:14 ч.

pdfДоговор с Клио Травел ООД