Публикувано на 08.04.2016 г. 16:00 ч.

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 
за осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори по борба за нуждите на БФБ


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2016-0001
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg

pdfРешение за откриване на процедурата

pdfПокана до Европатур Премиум ЕООД

docПокана и образци

 

Публикувано на 18.05.2016 г. 15:00 ч.

pdfДоклад на комисията

pdfРешение за класиране

pdfПротокол