Публикувано на 10.03.2015 г. 15:00 ч.

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 
за осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори по борба за нуждите на БФБ


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2015-0002
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg
pdfРешение за откриване на процедурата

pdfПокана

pdfПокана до Европатур Премиум ЕООД

docПокана и образци

Публикувано на 16.04.2015 г. 15:30 ч.:

pdfПротоколи 1 и 2 от заседание на комисията

pdfПротокол по договаряне с Обединение "Е и С"

pdfРешение № 210 на Председателя на БФ Борба

Публикувано на 21.05.2015 г. 17:30 ч.:

pdfСключен договор