Публикувано на 15.07.2015 г. 12:30 ч.:

pdfСключен договор

 

 Плащания по него: 

 

  • Договор № 280 /17.06.2016 г.

           Дата на плащане: 12.07.2016

           Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

           Размер на плащане: 56609,29 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 2966,2976,3005,3021,3031,3033,3042 по Договор № 280 от 17.06.2016г.

 

  • Договор № 280 /17.06.2016 г.

            Дата на плащане: 02.08.2016

           Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

           Размер на плащане: 425,91 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 03045,03056, кр изв. 03048, 03055 по Договор № 280 от 17.06.2016г.

 

  • Договор № 280 /17.06.2016 г.

           Дата на плащане: 30.08.2016

           Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

           Размер на плащане: 21677,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 03167, 03165 по Договор № 280 от 17.06.2016г.

 

  • Договор № 280 /17.06.2016 г.

            Дата на плащане: 12.09.2016

           Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

           Размер на плащане: 36386,00 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 3172,3182,3227,3235,3236,3237,3238 по Договор № 280 от 17.06.2016г.

 

  • Договор № 280/17.06.2016 г.

           Дата на плащане: 14.10.2016

           Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

           Размер на плащане: 5600,00 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 03343 по Договор № 280 от 17.06.2016

 

  • Договор № 280/17.06.2016 г.

           Дата на плащане: 07.02.2017

          Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

          Размер на плащане: 8196,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 03787,3794 по Договор № 280 от 17.06.2016 г.

 

  • Договор № 280/17. 06.2016 г.

            Дата на плащане: 06.03.2017

           Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

           Размер на плащане: 4639,00 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 03947, 03946 по Договор № 280 от 17.06.2016