Публикувано на 21.05.2015 г. 17:30 ч.:

pdfСключен договор

 

Плащания по договор № 272/18.05.2015г.

 

 • Договор № 272/ 05.2015 г.

          Дата на плащане: 09.05.2016

          Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

         Размер на плащане: 2528,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 02751,2808,2811 по Договор № 272 от 18.05.2015г.

 

 • Договор № 272 / 05.2015 г.

          Дата на плащане: 12.04.2016

         Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

        Размер на плащане: 4816,00 лв.

      Основание за плащане:  Фактура по Договор № 272 от 18.05.2015г.

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 11.04.2016

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 2100,00 лв.

Основание за плащане:  Фактура №  0000002674 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 06.04.2016

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 24750,00 лв.

Основание за плащане:  Фактура №  0000002620 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 18.03.2016

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 411,00 лв.

Основание за плащане:  Фактура №  0000002538 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 07.03.2016

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 45083,83 лв.

Основание за плащане:  Фактура №  0000002339; 0000002359; 0000002423; 0000002437; 0000002466; 0000002470; 0000002480; 0000002495 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 20.11.2015

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 12983,00 лв.

Основание за плащане:  Фактура №  0000001946; 0000001948 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 13.11.2015

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 2324.97 лв.

Основание за плащане:  Фактура №  00000001927 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 16.09.2015

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 15723.76 лв.

Основание за плащане: Фактура № 01631; 01648 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 10.08.2015

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 86645.72 лв.

Основание за плащане: Фактура № 01534 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 23.07.2015

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 655.00лв.

Основание за плащане: Фактура № 01482 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 20.07.2015

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 92093.72 лв.

Основание за плащане: Фактура № 01457,01433,01415 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 07.07.2015

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 14000.00лв.

Основание за плащане: Фактура № 01415 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 08.06.2015

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 1059.00 лв.

Основание за плащане: Фактура № 01294 по Договор № 272 от 18.05.2015

 

 • Договор № 272/18.05.2015г.

Дата на плащане: 20.05.2015

    Към контрагент: „Европатур Премиум” ЕООД

Размер на плащане: 2088.00лв.

Основание за плащане: Фактура № 01242 по Договор № 272 от 18.05.2015