Публикувано на 19.07.2019 г. в 12:33 ч.

"Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ", с три обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на надморска височина над 2000 м.”

2. Обособена позиция № 2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на надморска височина 0-100 м."

3. Обособена позиция № 3 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на надморска височина 400-500 м.”

pdfРешение 

pdfОбявление

pdfДокументация

zipeЕЕДОП

zipОбразци

 

Публикувано на 18.09.2019 г. в 11:52 ч.

pdfПротокол №1

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

 

Публикувано на 24.09.2019 г. в 11:37 ч.

pdfПротокол №2

pdfДоклад от работата на комисията

pdfРешение за класиране и прекратяване

 

Публикувано на 14.10.2019 г. в 15:00 ч.

"Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ",

с две обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на надморска височина над 2000 м.”.

2. Обособена позиция № 2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на надморска височина 0-100 м.”

pdfРешение

pdfОбявление

pdfДокументация

zipeЕЕДОП

zipОбразци

 

Публикувано на 04.11.2019 г. в 09:39 ч.

pdfПротокол №1

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

 

Публикувано на 08.11.2019 г. в 11:05 ч.

pdfПротокол №2

pdfДоклад от работата на комисията

pdfРешение за класиране