Публикувано на 08.06.2017 г. в 11:30 ч.

"Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ", с две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на надморска височина над 2000 м.”; 2. Обособена позиция № 2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на надморска височина 0-100 м.”

pdfРешение 

pdfОбявление

pdfДокументация

zipОбразци

 

 Публикувано на 30.06.2017 г. в 12:08 ч.

pdfПротокол №1

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

 

Публикувано на 12.07.2017 г. в 11:07 ч.

pdfПротокол №2

pdfДоклад

pdfРешение за класиране

 

 Публикувано на 05.09.2017 г. в 14:01 ч.

pdfДоговор Лот 1

pdfДоговор Лот 2

 

Публикувано на 01.06.2017 г. в 16:00 ч.

"Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ на надморска височина 400-500 м."

 

pdfРешение

pdfОбявление

pdfДокументация

zipОбразци

 

Публикувано на 13.06.2017 г. в 12:50 ч.

pdfРазяснение №1

 

 Публикувано на 23.06.2017 г. в 11:58 ч.

pdfПротокол №1

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

 

Публикувано на 05.07.2017 г. в 11:17 ч.

pdfПротокол №2

pdfДоклад

pdfРешение за класиране

 

Публикувано на 05.09.2017 г. в 13:26 ч.

pdfДоговор

 

Публикувано на 07.12.2017 г. в 12:30 ч.

"Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица при зимни и демисезонни условия за нуждите на БФБ на надморска височина 400-500 м."

pdfРешение 

pdfОбявление

pdfДокументация

zipОбразци

Публикувано на 11.01.2017 г. в 09:30 ч.

pdfПротокол №1

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

Публикувано на 22.01.2018 г. в 12,35 ч.

pdfПротокол №2

pdfДоклад

pdfРешение за класиране

Публикувано на 29.03.2018 г. в 10,50 ч.

pdfДоговор с изпълнителя