Публикувано на 07.11.2016 г. 11:00 ч.

Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ", с шест обособени позиции


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2016-0004
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg

pdfРешение за откриване на обществена поръчка

pdfОбявление

pdfДокументация

zipОбразци

 

Публикувано на 23.12.2016 г. 11:00 ч.

pdfПротокол 1

 

Публикувано на 04.01.2017 г. 11:30 ч.

pdfПротокол 2

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

 

 Публикувано на 23.01.2017 г. 11:30 ч.

pdfПротокол 3

 

 Публикувано на 26.01.2017 г. 10:30 ч.

pdf Доклад

pdfРешение за класиране на участниците

 

Публикувано на 29.03.2017 г. 11:30 ч.

pdfРешение за отстраняване на участник по обособена позиция №5 и прекратяване на обществена поръчка по обособени позиции №№1, 2 и 4

pdfОбявление за възложена поръчка (частично прекратяване)

 

 Публикувано на 28.04.2017 г. 10:30 ч.

pdfОбявление за възложено рамково споразумение

 

Публикувано на 31.05.2017г. в 12:47 ч.

pdfПокана №1 за ВКИ

zipОбразци

 

Публикувано на 08.06.2017г. в 15:40 ч.

pdfРешение за прекратяване на Покана №1

 

Публикувано на 20.06.2017г. в 13:05 ч.

pdfПокана №2 за ВКИ

zipОбразци

 

Публикувано на 30.06.2017г. в 11:15 ч.

pdfДоклад на комисията

pdfРешение за класиране Покана №2

 

Публикувано на 06.07.2017г. в 11:30 ч.

pdfДоговор Джули-Инвестконсулт ООД

pdfДоговор Община Самоков

 

Публикувано на 20.10.2017г. в 12:07 ч.

pdfПокана №3 за ВКИ

zipОбразци

 

Публикувано на 31.10.2017г. в 11:40 ч.

pdfДоклад на комисията

pdfРешение за класиране Покана №3 

 

Публикувано на 10.11.2017г. в 11:30 ч.

pdfДоговор Джули-Инвестконсулт ООД Лот 1

pdfДоговор Джули-Инвестконсулт ООД Лот 2