Публикувано на 30.03.2015 г. 18:30 ч.

Отрита процедура за възлагане на обществена поръчка 
за Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2015-0004
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg

pdfДокументация

docxДокументация и образци

Публикувано на 23.07.2015 г. 17:30 ч.:

pdfПисмо до участниците

pdfПротокол № 1

Публикувано на 21.08.2015 г. 16:30 ч.:

pdfДоклад и протоколи

Публикувано на 26.08.2015 г. 17:30 ч.:

pdfРешение за класиране

pdfПисмо до участниците

pdfРешение за частично прекратяване

Публикувано на 01.12.2015 г. 12:00 ч.

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 
за Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2015-0006
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg
 
pdfПокана

docxПокана и образци

pdfПисмо до медиите

Публикувано на 23.03.2016 г. 15:00 ч.

pdfДоклад и Протоколи

pdfРешение за публикуване