pdfДоговор с "Яна тур"  ЕООД

 

 Плащания по договор:

 

  • Договор № 449/11.08.2017 г.

         Дата на плащане: 04.04.2018

  Към контрагент: „Яна Тур” ЕООД

         Размер на плащане: 18 961,45 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 2000000256  по Договор № 449 от 11.08.2017 г.

 

  • Договор № 449/11.08.2017 г.

         Дата на плащане: 08.05.2018

 Към контрагент: „Яна Тур” ЕООД

        Размер на плащане: 4 605,62 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 2000000268  по Договор № 449 от 11.08.2017 г.

 

  • Договор № 449/11.08.2017 г.

         Дата на плащане: 17.07.2018

 Към контрагент: „Яна Тур” ЕООД

        Размер на плащане: 4 066,67 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 2000000278  по Договор № 449 от 11.08.2017 г.

 

  • Договор № 449/11.08.2017 г.

          Дата на плащане:14.12.2018  г.

  Към контрагент: „Яна Тур” ЕООД

         Размер на плащане: 14 698,80лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 2000000300 по Договор № 449 от 11.08.2017 г.

 

  • Договор № 449/11.08.2017 г.

         Дата на плащане:13.03.2019  г.

 Към контрагент: „Яна Тур” ЕООД

        Размер на плащане: 40 719,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 2000000319 по Договор № 449 от 11.08.2017 г.

 

  • Договор № 449/11.08.2017 г.

        Дата на плащане:05.04.2019  г.

Към контрагент: „Яна Тур” ЕООД

        Размер на плащане: 16 905.00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 2000000324 по Договор № 449 от 11.08.2017 г.

 

  • Договор № 449/11.08.2017 г.

        Дата на плащане:23.04.2019  г.

Към контрагент: „Яна Тур” ЕООД

        Размер на плащане: 5 096,00лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 2000000325 по Договор № 449 от 11.08.2017 г.