Публикувано на 05.09.2017 г. в 14:01 ч.

pdfДоговор Лот 1

pdfДоговор Лот 2

 

 Плащания по договори:

 

  • Договор 462 / 23.08.2017г.

         Дата на плащане: 19.12.2017

         Към контрагент: „Национална спортна база” ЕAД

         Размер на плащане: 20 460.00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 100014301,302 по Договор № 462 от 23.08.2017г.

 

  • Договор 462 / 23.08.2017г.

         Дата на плащане: 21.12.2017

        Към контрагент: „Национална спортна база” ЕAД

        Размер на плащане: 40 910.00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 0100014318,319,302,301 по Договор № 462 от 23.08.2017г.

 

  • Договор 462 / 23.08.2017г.

         Дата на плащане: 28.12.2017

        Към контрагент: „Национална спортна база” ЕAД

        Размер на плащане: 1 255.00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 014325,14324 по Договор № 462 от 23.08.2017г.

 

  • Договор 462 / 23.08.2017г.

         Дата на плащане: 07.02.2018

         Към контрагент: „Национална спортна база” ЕAД

         Размер на плащане: 10 120.00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 0100014493,488 по Договор № 462 от 23.08.2017г.

 

  • Договор 461;462 / 23.08.2017 г.

         Дата на плащане: 21.09.2018 г.

         Към контрагент: „Национална спортна база” ЕAД

         Размер на плащане: 38 545,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 015205,15206,113,114,005,004 по Договор № 461; 462 от 23.08.2017г.

 

  • Договор 461;462 / 23.08.2017 г.

         Дата на плащане: 31.10.2018 г.

         Към контрагент: „Национална спортна база” ЕAД

         Размер на плащане: 17 760,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 0100220470, 0100220471 по Договор № 461; 462 от 23.08.2017г.