pdfСключено рамково споразумение

Плащания към " Джули- Инвсетконсулт" ООД 

 

 

Плащания към Община Самоков

 

  • Договор № 232/04.2017 г.

           Дата на плащане: 05.09.2017

           Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

           Размер на плащане: 34249,40 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 3000003493; 3512; 3539 по Договор № 232 от 19.04.2017