pdfСключено рамково споразумение

 

Плащания към "Джули - Инвсетконсулт" ООД:

 

  • Договор 232 / 19.04.2017г.

          Дата на плащане: 19.12.2017г.

          Към контрагент: „Джули Инвестконсулт” ЕООД

          Размер на плащане: 31 086,58 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 2000001071,1072  по Договор № 232 от 19.04.2017 г.

 

Плащания към Община Самоков:

 

  • Договор № 232/04.2017 г.

           Дата на плащане: 05.09.2017

           Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

           Размер на плащане: 34249,40 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 3000003493; 3512; 3539 по Договор № 232 от 19.04.2017

 

  • Договор № 232/ 19.04.2017 г.

         Дата на плащане: 31.05.2018 г.

         Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

         Размер на плащане: 23 811,80 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 3000004018, 4038 по Договор № 232 от 19.04.2017 г.

 

 

  • Договор № 232/ 19.04.2017 г.

          Дата на плащане: 17.07.2018 г.

         Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

         Размер на плащане: 12 325,30 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 3000004071 по Договор № 232 от 19.04.2017 г.

 

  • Договор № 232/ 19.04.2017 г.

         Дата на плащане: 19.11.2018 г.

        Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

        Размер на плащане: 1946,10 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 3000004202 по Договор № 232 от 19.04.2017 г.

 

  • Договор № 232/ 19.04.2017 г.

         Дата на плащане: 21.12.2018 г.

         Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

         Размер на плащане: 18 812,30 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 3000004296 по Договор № 232 от 19.04.2017 г.

 

 

  • Договор № 232/ 19.04.2017 г.

         Дата на плащане: 13.03.2019 г.

        Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

         Размер на плащане:  27 494,90 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 04518, 04531 по Договор № 232 от 19.04.2017 г.