pdfСключено рамково споразумение

pdfПокана за Обособена позиция № 6

 pdfДоговор с ЕТ "Димитър Божериков 92"

 

 Плащания по договор:

 

 • Договор № 273/12.05.2017г.

           Дата на плащане: 30.06.2017

          Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

          Размер на плащане: 9669,72 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 07763; 07762 по Договор № 273 от 12.05.2017г.

 

 • Договор № 273/ 12.05.2017г.

           Дата на плащане: 06.07.2017

           Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

           Размер на плащане: 5489,41 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 07771 по Договор № 273 от 12.05.2017г.

 

 • Договор № 273/ 12.05.2017г.

           Дата на плащане: 14.08.2017

           Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

           Размер на плащане: 15598,94 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 07814; 07825 по Договор № 273 от 12.05.2017г.

 

 • Договор № 273/ 12.05.2017г.

          Дата на плащане: 05.09.2017

          Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

         Размер на плащане: 3239,65 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 07846 по Договор № 273 от 12.05.2017 г.

 

 • Договор № 273/12.05.2017г.

          Дата на плащане: 20.09.2017

          Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

          Размер на плащане: 15329,37 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 07864; 07862 по Договор № 273 от 12.05.2017г.

 

 • Договор № 273 / 12.05.2017 г.

         Дата на плащане: 19.12.2017г.

         Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

         Размер на плащане: 22199,24 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 07944  по Договор №  273 от 12.05.2017 г.

 

 • Договор № 273 / 12.05.2017 г.

         Дата на плащане: 31.05.2018г.

         Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

         Размер на плащане: 3840,29 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 08305  по Договор №  273 от 12.05.2017 г.

 

 • Договор № 273 / 12.05.2017 г.

         Дата на плащане: 17.07.2018г.

         Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

         Размер на плащане: 3360,25 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 08303  по Договор №  273 от 12.05.2017 г.

 

 • Договор № 273 / 12.05.2017 г.

         Дата на плащане: 30.08.2018 г.

         Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

         Размер на плащане: 9 099,69 лв.

        Основание за плащане:  Фактура №  08411, 08410 по Договор № 273 от 12.05.2017 г.

 

 • Договор № 273 / 12.05.2017 г.

         Дата на плащане: 21.12.2018 г.

        Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

        Размер на плащане: 13 025,43 лв.

       Основание за плащане:  Фактура № 08580, 08623  по Договор № 273 от 12.05.2017 г.

 

 • Договор № 273 / 12.05.2017 г.

        Дата на плащане: 21.09.2018 г.

        Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

       Размер на плащане: 11 199,62 лв.

       Основание за плащане:  Фактура № 8501 по Договор № 273 от 12.05.2017 г.

 

 • Договор № 273 / 12.05.2017 г.

         Дата на плащане: 13.03.2019 г.

         Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

         Размер на плащане: 23 399,20 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 08842,08832 по Договор № 273 от 12.05.2017 г.