pdfСключено рамково споразумение

pdfПокана за Обособена позиция № 6

 pdfДоговор с ЕТ "Димитър Божериков 92"

 

 Плащания по договор:

 

  • Договор № 273/12.05.2017г.

           Дата на плащане: 30.06.2017

          Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

          Размер на плащане: 9669,72 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 07763; 07762 по Договор № 273 от 12.05.2017г.

 

  • Договор № 273/ 12.05.2017г.

           Дата на плащане: 06.07.2017

           Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

           Размер на плащане: 5489,41 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 07771 по Договор № 273 от 12.05.2017г.

 

  • Договор № 273/ 12.05.2017г.

           Дата на плащане: 14.08.2017

           Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

           Размер на плащане: 15598,94 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 07814; 07825 по Договор № 273 от 12.05.2017г.

 

  • Договор № 273/ 12.05.2017г.

          Дата на плащане: 05.09.2017

          Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

         Размер на плащане: 3239,65 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 07846 по Договор № 273 от 12.05.2017 г.

 

  • Договор № 273/12.05.2017г.

          Дата на плащане: 20.09.2017

          Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

          Размер на плащане: 15329,37 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 07864; 07862 по Договор № 273 от 12.05.2017г.