pdfСключен договор

 

Плащания по договор № 421/10.09.2015г.

 

 • Договор № 421/10.09.2015 г.

          Дата на плащане: 03.08.2016

          Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

          Размер на плащане: 28200,00 лв.

         Основание за плащане: Фактура № 03041,3046 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 • Договор № 421/10.09.2015 г.

          Дата на плащане: 02.08.2016

          Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

          Размер на плащане: 7050,00 лв.

         Основание за плащане: Фактура № 03008 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 • Договор № 421/10.09.2015 г.

          Дата на плащане: 06.07.2016

          Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

          Размер на плащане: 12650,00 лв.

         Основание за плащане: Фактура № 02982 по Договор № 421 от 10.09.2015г.

 

 • Договор № 421/10.09.2015 г.

           Дата на плащане: 05.05.2016

           Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

           Размер на плащане: 5700,00 лв.

          Основание за плащане: Фактура №02902 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 • Договор № 421/ 10.09.2015 г.

           Дата на плащане: 12.04.2016

           Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

           Размер на плащане: 18000,00 лв.

           Основание за плащане: Фактура № 02880 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 06.04.2016

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 10000.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002875 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 14.03.2016

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 19350.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002836 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 

 • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 07.03.2016

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 24000.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002808; 0000002832 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 02.03.2016

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 17150.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002809 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 

 • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 16.10.2015

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 1950.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002575 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 25.09.2015

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 15000.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002575 по Договор № 421 от 10.09.2015