pdfСключен договор

 

 Плащания по договор № 422/10.09.2015г.

 

  • Договор №422 /10.09.2015 г.

           Дата на плащане: 30.08.2016

           Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

           Размер на плащане: 5880,11 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 07169, 07175 по Договор № 422 от 10.09.2015

 

  • Договор №422/10.09.2015 г.

          Дата на плащане: 03.08.2016

          Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

          Размер на плащане: 16679,97 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 07148, 7147, 7146, 7145 по Договор № 422 от 10.09.2015г.

 

  • Договор № 422/10.09.2015 г.

          Дата на плащане: 15.07.2016

          Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

         Размер на плащане: 14400,12 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 07141 по Договор № 422 от 10.09.2015г.

 

 

  • Договор № 422 /10.09.2015 г.

          Дата на плащане: 14.06.2016

         Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

         Размер на плащане: 4499,85 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 07045 по Договор № 422 от 10.09.2015г.

 

  • Договор № 422 /10.09.2015 г.

          Дата на плащане: 09.05.2016

          Към контрагент: „Димитър Божериков 92” ЕТ

          Размер на плащане: 7649,74 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 06991 по Договор № 422 от 10.09.2015г.

 

  • Договор № 422/10.09.2015г.

Дата на плащане: 30.11.2015

    Към контрагент: ЕТ „Димитър Божериков 92”

    Размер на плащане: 1999.93лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000006743 по Договор № 422 от 10.09.2015

 

  • Договор № 422/10.09.2015г.

Дата на плащане: 18.09.2015

    Към контрагент: ЕТ „Димитър Божериков 92”

    Размер на плащане: 7999.73лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000006578 по Договор № 422 от 10.09.2015