pdfСключен договор

 

Плащания по договор № 424/10.09.2015г.

 

  • Договор № 424/10.09.2015 г.

            Дата на плащане: 02.08.2016

            Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

           Размер на плащане: 23245,00 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 3000002572,2608,2609,2656 по Договор № 424 от 10.09.2015 г.

 

  • Договор № 424/10.09.2015 г.

             Дата на плащане: 14.06.2016

            Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

            Размер на плащане: 5600,00 лв.

           Основание за плащане:  Фактура № 3000002547 по Договор № 424 от 10.09.2015 г.

 

  • Договор № 424/10.09.2015 г.

             Дата на плащане: 09.05.2016

            Към контрагент: „ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности” Община Самоков

            Размер на плащане: 46650,00 лв.

            Основание за плащане:  Фактура № 3000002437,2477,2472, 2464,2476 по Договор № 424 от 10.09.2015 г.

 

  •  Договор № 424/10.09.2015г.

Дата на плащане: 06.04.2016

    Към контрагент: ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”

    Размер на плащане: 43450.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 3000002377; 3000002380; 3000002385  по Договор № 424 от 10.09.2015

 

  •  Договор № 424/10.09.2015г.

Дата на плащане: 14.03.2016

    Към контрагент: ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”

    Размер на плащане: 35000.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 3000002321; 3000002335  по Договор № 424 от 10.09.2015

 

  • Договор № 424/10.09.2015г.

Дата на плащане: 07.03.2016

    Към контрагент: ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”

    Размер на плащане: 17150.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 3000002216 по Договор № 424 от 10.09.2015

 

 

  • Договор № 424/10.09.2015г.

Дата на плащане: 25.09.2015

    Към контрагент: ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”

    Размер на плащане: 21650.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 3000001780, 3000001784 по Договор № 424 от 10.09.2015