pdfСключен договор

 

Плащания по договор № 420/10.09.2015г.

 

  • Договор № 420/10.09.2015 г. г.

          Дата на плащане: 12.07.2016

         Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

         Размер на плащане: 350,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 030010428 по Договор № 420 от 10.09.2015г.

 

  • Договор № 420/10.09.2015 г.

           Дата на плащане: 14.06.2016

           Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

           Размер на плащане: 3360,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 030010328 по Договор № 420 от 10.09.2015г.

 

  • Договор № 420/10.09.2015г.

Дата на плащане: 18.03.2016

    Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

Размер на плащане: 4750.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0030010253 по Договор № 420 от 10.09.2015

 

  • Договор № 420/10.09.2015г.

Дата на плащане: 07.03.2016

    Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

Размер на плащане: 7336.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0030010213 по Договор № 420 от 10.09.2015

 

  • Договор № 420/10.09.2015г.

Дата на плащане: 20.11.2015

    Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

Размер на плащане: 1200.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0030009932 по Договор № 420 от 10.09.2015

 

  • Договор № 420/10.09.2015г.

Дата на плащане: 25.09.2015

    Към контрагент: ЕТ „Георги Гайдов”

Размер на плащане: 4198.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0030009905 по Договор № 420 от 10.09.2015