pdfСключен договор

 

Плащания по договор № 423/10.09.2015г.

 

  • Договор № 423/ 10.09.2015 г.

           Дата на плащане: 14.06.2016

           Към контрагент: „Национална спортна база” ЕAД

          Размер на плащане: 13500,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 0100011319, 11318 по Договор № 423 от 10.09.2015г.

 

  • Договор № 423/10.09.2015г.

Дата на плащане: 29.12.2015

    Към контрагент: „Национална спортна база” ЕАД

Размер на плащане: 22756.70лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0100010421, 0100010422, 0100010430 по Договор № 423 от 10.09.2015

 

  • Договор № 423/10.09.2015г.

Дата на плащане: 28.12.2015

    Към контрагент: „Национална спортна база” ЕАД

Размер на плащане: 14640.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0100010399, 0100010398 по Договор № 423 от 10.09.2015

 

  • Договор № 423/10.09.2015г.

Дата на плащане: 21.12.2015

    Към контрагент: „Национална спортна база” ЕАД

Размер на плащане: 17880.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0100010368, 0100010369 по Договор № 423 от 10.09.2015

 

  • Договор № 423/10.09.2015г.

Дата на плащане: 16.10.2015

    Към контрагент: „Национална спортна база” ЕАД

Размер на плащане: 15560.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0100009764, 010000976 по Договор № 423 от 10.09.2015