Публикувано на 20.10.2017 г. 12:20 ч.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Доставка на спортна екипировка и състезателни трика за нуждите на БФБ", с 3 обособени позиции , както следва:

1. Обособена позиция № 1: "Тренировъчна спортна екипировка"

2. Обособена позиция № 2: "Представителна спортна екипировка"

3. Обособена позиция № 3: "Състезателни трика"

 

pdfРешение 

pdfОбявление

pdfДокументация

zipОбразци

 

Публикувано на 17.11.2017 г. 16:20 ч.

pdfПротокол №1 

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

  

Публикувано на 24.11.2017 г. 10:30 ч.

pdfПротокол № 2 

pdfДоклад

pdfРешение за класиране на участници и определяне на изпълнител