Публикувано на 2.08.2016 г. 11:00 ч.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
за доставка на спортна екипировка по обособени позиции за нуждите на БФБ


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2016-0002
Линк към преписката в АОП: http://rop3.....app1.aop.bg

pdfРешение за откриване на процедурата

pdfОбявление

pdfДокументация

zipОбразци

 

Публикувано на 29.08.2016 г. 11:00 ч.

pdfПротокол 1

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

 

Публикувано на 1.09.2016 г. 11:00 ч.

pdfПротокол 2

pdfДоклад

pdfРешение за прекратяване на обществена поръчка

pdfРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

Публикувано на 20.10.2016 г. 11:00 ч.

pdfОбявление за възложена поръчка - обособена позиция 1 

pdfОбявление за възложена поръчка - обособена позиция 2

pdfОбявление за възложена поръчка - обособена позиция 3

pdfОбявление за възложена поръчка - обособена позиция 4