Публикувано на 24.02.2015 г. 12:00 ч.

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 
за доставка на спортна екипировка по обособени позиции за нуждите на БФБ


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2015-0001
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg

pdfРешение за откриване на процедурата

pdfПокана

pdfПокана до Фазан АД

pdfПокана до Кей Дифужън ООД

pdfПокана до Краси-2000 ЕООД

docПокана и образци

Публикувано на 25.03.2015 г. 14:30 ч.:

pdfПротоколи 1 и 2 от заседание на комисията

pdfПротокол по договаряне с Фазан АД

pdfПротокол по договарянв с Кей Дифузън ООД

pdfПротокол по договаряне с Краси-2000 ЕООД

pdfРешение № 142 на Председателя на БФ Борба