pdfДоговор с "Краси 2000" ЕООД за състезателни трика

 


pdfДоговор с "Краси 2000" ЕООД за тренировъчна екипировка

Плащания по договори:

 

  • Договор № 427; 428/17.10.2016 г.

          Дата на плащане: 07.11.2016

         Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

         Размер на плащане: 14148,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 1000000506, 1000000516 по Договор № 427; 428 от 17.10.2016 г.

 

  • Договор № 427; 428/ 17.10.2016 г.

          Дата на плащане: 19.12.2016

          Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

         Размер на плащане: 10380,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 1000000543 по Договор № 427;428 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 427; 428/ 17.10.2016 г.

          Дата на плащане: 06.03.2017

         Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

         Размер на плащане: 5400,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 1000000573 по Договор № 427;428 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 427; 428/ 17.10.2016 г.

          Дата на плащане: 27.03.2017

         Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

        Размер на плащане: 1320,00 лв.

       Основание за плащане:  Фактура № 1000000587 по Договор № 427;428 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 427; 428/ 17.10.2016 г.

          Дата на плащане: 28.04.2017

         Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

         Размер на плащане: 3300,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 1000000601 по Договор № 427;428 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 427; 428/ 17.10.2016 г.

           Дата на плащане: 15.05.2017

           Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

          Размер на плащане: 120,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 1000000609 по Договор № 427;428 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 427; 428/ 17.10.2016 г.

          Дата на плащане: 26.05.2017

         Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

         Размер на плащане: 1050,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 1000000617 по Договор № 427;428 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 427; 428/ 17.10.2016 г.

          Дата на плащане: 27.06.2017

          Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

          Размер на плащане: 1320,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 1000000634 по Договор № 427;428 от 17.10.2016г.

 

  • Договор №427; 428/ 17.10.2016 г.

          Дата на плащане: 06.07.2017

         Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

        Размер на плащане: 4200,00 лв.

       Основание за плащане:  Фактура № 1000000640 по Договор № 427;428 от 17.10.2016г.

 

  • Договор № 427; 428/ 17.10.2016 г.

          Дата на плащане: 05.09.2017

          Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

         Размер на плащане: 3416,40 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 1000000658 по Договор № 427;428 от 17.10.2016г.